با کودکان ترکی صحبت کنید در مدرسه فارسی را خواهند آموخت

اخیر ویدیویی منتشره شده است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهدا به خانواده یه شهید که با کودک خود فارسی صحبت کرده بودند توصیه می نماید "به کودکان ترکی صحبت کنید، فارسی را در مدرسه خواهند آموخت

اخیر ویدیویی منتشره شده است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهدا به خانواده یه شهید که با کودک خود فارسی صحبت کرده بودند توصیه می نماید "به کودکان ترکی صحبت کنید، فارسی را در مدرسه خواهند آموخت
218
00:46
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.