چرا نباید غذای نیمه خورده دیگران را مصرف کرد؟

محققین دانشگاه کلمسون تحقیقاتی را انجام دادند تا متوجه شوند غذاهای نیمه گاز زده شده دیگران چقدر در شیوع باکتری ها مؤثر هستند؟ در این ویدئو به بررسی شیوع باکتری و بیماری از طریق بزاق دهان می پردازیم.

محققین دانشگاه کلمسون تحقیقاتی را انجام دادند تا متوجه شوند غذاهای نیمه گاز زده شده دیگران چقدر در شیوع باکتری ها مؤثر هستند؟ در این ویدئو به بررسی شیوع باکتری و بیماری از طریق بزاق دهان می پردازیم.
297
00:08
امتیازها : 0
http://adl-iran.ir/images/22.gif

دیدگاهها بسته هستند.